Osatyökykyisten henkilöiden palkkaaminen viestii organisaation tai yrityksen arvomaailmaa ja kulttuuria. Työntekijöiden erilaisuus ja henkilöstön monimuotoisuus heijastaa yhteiskunnan ja asiakkaidenkin monimuotoisuutta. Henkilöstö voi muodostua eri ikäisistä, eri sukupuolta tai kulttuuria edustavista henkilöistä. Osalla työntekijöistä voi olla pitkäaikaissairaus tai vamma, joka rajoittaa joidenkin työtehtävien tekoa, mutta toisissa tehtävissä työt voivat sujua loistavasti.  Osatyökykyisyyshän voi koskettaa jossain elämänvaiheessa meitä jokaista. Monimuotoinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen organisaatio- tai yrityskuva herättää useimmiten myönteisiä ajatuksia yrityksestä. Myönteinen yrityskuva taas voi osaltaan edistää positiivista liiketoiminnan tulosta.

 

Mitä OSTE-hanke tarjoaa työnantajille?

Hankkeessa tuetaan ja lisätään työelämän osaamista ja valmiuksia työllistää osatyökykyisiä henkilöitä. Hanke tarjoaa työnantajille tietoa mm. palkkatuesta, työolosuhteiden järjestelytuesta, työtehtävien muokkauksesta, työkokeilusta ja oppisopimuksesta. Hankkeeseen osallistuvat työnantaja – työntekijäparit saavat myös tukea ja ohjausta työsuhteen alussa hankkeen työntekijöiltä.

 

Lisätietoa osatyökykyisten henkilöiden palkkaamisesta saa hankkeen työntekijöiltä.

 

Hyvää tietoa osatyökykyisten palkkaamiseeen liittyen löytyy myös Iisisti töihin – oppaasta.