Osatyökykyisten työnhakijoiden asiakaspolun tukemiseksi hankkeessa laajennetaan ja vahvistetaan ELY-keskuksen (Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus) koordinoimaa ja ELO -elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän johtamaa tieto-, neuvonta- ja ohjausverkoston (TNO)  toimintaa.  Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa työskenteleville ammattilaisille järjestetään työpajoja ja koulutusta osatyökykyisten vahvuusperustaisen ohjauksen huomioimiseksi. Hankkeessa pyritään vastamaan verkoston toimijoiden esille tuomiin osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja tuetaan verkostoyhteistyötä. Ammattilaisille järjestettävät työpajat toimivat myös hyvien käytänteiden ja vertaistuen jakamisen paikkoina.

Lisätietoa hankkeen palveluista saa hankkeen työntekijöiltä.