Osaamisella työelämään – Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen (OSTE) – hankkeen päätavoitteena on tukea osatyökykyisten ja niiden henkilöiden työllistymistä, joiden työkyky voi olla uhattuna. Tähän tähdätään vaikuttamalla henkilöiden oman osaamisen vahvistamiseen. Hankkeessa mukana olevat koulutusorganisaatiot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia osaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Hankkeessa kehitetään myös  tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) – palveluita sekä edistetään työelämän valmiuksia työllistää osatyökykyisiä henkilöitä.

Hankkeen toteuttajat:

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Lapin AMK, Lapin yliopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU.

Hankkeen rahoittaja ja rahoitus:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on  1 096 466 €, josta ESR:n ja valtion rahoitus on 857 722 €.

Hankkeen toteutusaika:

19.10.2020-31.10.2023

Hankkeen projektipäällikkö:

Anu Kippola-Pääkkönen, YTT, puh. 040 628 3425 (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi)