Työkyky vaihtelee elämän eri vaiheissa ja siihen vaikuttaa moninaiset tekijät. Jokainen meistä voi olla jossakin elämänvaiheessa osatyökykyinen. Sairaus, vamma tai elämäntilanne voi aiheuttaa työkykyyn tilapäistä tai jatkuvaa työkyvyn osittaista heikkenemistä. Osatyökykyisyyttä on monenlaista ja se on sidoksissa henkilön toimintakykyyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Sama henkilö voi näyttäytyä jossakin työssä osatyökykyisenä, kun taas toiseen työhön hän on täysin työkykyinen. Henkilö on työkykyinen, kun hänen yksilölliset edellytykset ja vahvuudet ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa.

Haluatko tukea oman osaamisen vahvistamiseen ja työllistymiseen?

Tarjoamme tueksesi rinnallakulkijan ja ohjausta yksilöllisiin tarpeisiin:

  • vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • koulutus- tai työpolun rakentaminen
  • työelämämahdollisuuksien löytyminen
  • työelämäkontaktit
  • eri alan asiantuntijoiden tuen

OSTE-hanke voi tarjota sinulle mm. uraohjausta, koulutuskokeiluja ja -kurkistuksia, korttikoulutusta, tutkinnon osien täydentämistä ja tutkinnon suorittamista.

 Katso lisää hankkeen esitteestä

Lisätietoa hankkeen palveluista saa hankkeen työntekijöiltä.